The wishlist name can't be left blank

Retourneren

Annuleren
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te tekenen en te weigeren. Indien wij reeds een betaling van u hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom aan u terugstorten. Het moment van annuleren is het moment als de consument aangeeft het product terug te willen sturen. De termijn van 14 dagen gaat in op moment van ontbinding van de bestelling. Vanaf dat moment zult u uiterlijk binnen 14 dagen het gehele aankoopbedrag (inclusief betaalde verzendkosten) teruggestort krijgen.

Herroepen
Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bedrijven hebben ook dit recht, echter zijn wij bij deze klantgroep genoodzaakt 25% van de aanschafwaarde in mindering te brengen. Alle producten binnen de webshop kunt u herroepen, met uitzondering van maatwerk producten. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde ,die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.  U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons ontwikkelde modelformulier voor herroeping (klik hier voor het herroepingsformulier) óf digitaal het officiële Europese herroepingsformulier downloaden (klik hier voor het Europese herroepingsformulier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Onderstaand het retouradres:

Retouradres:
Hekkenwereld
Westgaag 10
3155DE Maasland

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.